Drie generaties op één erf

Erve Groot Averink wordt sinds 1979 gepacht door de familie Ter Keurs. Het melkveedrijf telt 110 melkkoeien en 70 stuks jongvee. Er is de beschikking over 62 ha grond, voor het weiden van het vee en verbouw van gewassen. Het is met recht een familiebedrijf want op de boerderij wonen en werken drie generaties. Henk en Renate kunnen rekenen op de steun van de ouders van Henk en hun drie kinderen.

Groen en centraal

  • Familiebedrijf

  • Bodembeheer

  • Limousin

  • Maïs

  • Dichtbij Delden

Omringd door de houtzagerij, hotel-restaurant Carelshaven en de stad Delden ligt de boerderij erg centraal. Henk vindt het prachtig. Wonen en werken in het groen en op de fiets naar de stad. Maar bedrijfseconomisch heeft de ligging ook nadelen. Veel van zijn pachtgrond ligt niet direct naast de boerderij, waardoor hij zich regelmatig met de machines moet verplaatsen.

Groen en centraal

fam. ter Keurs

Gouden tientjes

Het erf stamt uit de veertiende eeuw en dankt haar huidige naam aan de familie Averink die er anderhalve eeuw heeft gewoond. De boerderij staat sinds 1900 op de huidige plek. In 1978 werd de boerderij door de bliksem getroffen en herbouwd. De overlevering wil dat een van de vorige pachters van erve Groot Averink – Berend Jan Hofhuis – op en rond de boerderij grote sommen geld heeft achtergelaten. “Wij hebben de melkbus met gouden tientjes nooit gevonden”, lacht Henk.

Duurzaam

Duurzaam

De familie wil zo duurzaam mogelijk ondernemen. Er zijn zonnepanelen, een emissiearme stalvloer, een mestrobot en de warmte van de melk wordt hergebruikt.

Twickelkaas

Twickelkaas

Een deel van de melk wordt verwerkt in Twickel-kaas; erg geliefd in de regio. Henk is als pachterscommissie-voorzitter één van de initiatiefnemers.

Koeien in de wei

Koeien in de wei

Het dierenwelzijn is groot. De koeien bepalen zelf wanneer de robot ze melkt en zomers kunnen ze de wei in. Een mooi plaatje op en rond de boerderij!

Vitale bodem

Vitale bodem

De bodem wordt volgens strikte regels bewerkt. Er is een uitgekiend bemestingsplan en het streven is de mineralenkringloop te sluiten.

Limousin-koeien

Limousin-koeien

Naast het melkvee zijn er Limousin-vleeskoeien. Deze grazen met het jongvee in de wei voor het kasteel.

Favoriet voer

Maïs is en blijft een favoriet voedergewas op Erve Groot Averink. Het wordt verbouwd op 12 hectare en dient in de winter als voer voor het vee. “Het is oogstzeker en heeft een hoge opbrengst per hectare”, zegt Henk. Naast maïs en gras krijgen de koeien aanvullend voer zoals bierbostel.

Favoriet voer