120 dames, 1 heer en 1,1 miljoen liter melk

Op de flanken van de Deldeneresch, langs de bosrand, ligt het uitlaatveldje voor de 120 koeien en 1 stier van Erve Klein Hobbelink. Melkveehouder Walter Truitman geniet enorm als ze op een mooie dag verspreid over de helling van de Esch tevreden liggen te herkauwen. Naast gras en mais bezit hij nog een kilometer aan bloemstroken, een kleine hectare graan op de Deldeneresch en nog zo’n 10 hectare grasland waar door doelgerichte verschraling de biodiversiteit vergroot wordt.

Altijd wat te doen

  • Openheid

  • Vakmanschap

  • Liefde voor koeien

  • Plezier

  • Energieneutraal

  • Familiebedrijf

Ontdekken, ontwikkelen en plezier hebben in wat je doet, staan hoog op de agenda bij Erve Klein Hobbelink. En wat ze doen, doen ze doordacht en goed. Zo richtten ze een kilometer aan bloemstroken in ten gunste van de biodiversiteit, wordt het bedrijf in 2021 energieneutraal, en experimenteren ze met het maken van Twickelkaas, samen met enkele collega’s.

Altijd wat te doen

Fam. Truitman

Alles hangt hier samen met alles

Verbinding is de basis van waaruit alles hier groeit en bloeit. De kwaliteit van de melk is immers het resultaat van een nauwe wisselwerking tussen het welzijn van de koeien, de staat van het grasland, de wijze van grondbewerking en het vakmanschap van de boer. En dat vakmanschap komt weer voort uit alles wat Walter leerde van zijn ouders, uit zijn eigen ondernemersgeest en uit de samenwerking met de andere pachters binnen de grenzen van Landgoed Twickel en met Twickel zelf. En dat voel je, tot in de kleinste grasspriet.

Schoolkinderen op het erf

Schoolkinderen op het erf

Jaarlijks trekken verschillende lagereschoolklassen naar het Erve voor een rondleiding. Onderwerp van gesprek: de liefde voor koeien en de natuur.

Dutch lady

Dutch lady

Ook Friesland Campina ontdekte de schoonheid van de Deldeneresch en liet de familie Truitman figureren in een reclamespotje voor haar product Dutch lady.

Theatervoorstelling Grond

Theatervoorstelling Grond

Toneelgroep Jan Vos veranderde het Erve tijdelijk in een theaterlocatie voor de voorstelling Grond over de ontmoeting tussen stad en platteland.

Umfassungsweg

Umfassungsweg

Wie de Umfassungsweg loopt, komt ook over de es. Kijk voorbij die mooie solitaire boom (hoogste punt, niet te missen!) en je ziet Erve Klein Hobbelink liggen.

Streekeigen groene stroom

De familie Truitman is vanaf medio 2021 niet alleen melkveehouder, maar ook energieleverancier. Als betrokken ondernemer draagt Walter namelijk graag bij aan het verduurzamen van de samenleving en op de schuurdaken was ruimte voor 800 zonnepanelen. Daarmee maakt hij niet alleen zijn bedrijf energieneutraal, maar wordt hij ook groene-energieleverancier voor omliggende postcodes.

Streekeigen groene stroom