Erve Pierik: eeuwenoud familiebedrijf in beweging

Erve Pierik is sinds 1814 van generatie op generatie doorgegeven. Continuïteit is voor Berrie Jansen, vader Herman en moeder Ine belangrijker dan groei. Het rendement van de veestapel is de laatste jaren sterk verbeterd en de kringloop nagenoeg gesloten. Stilzitten is evenwel geen optie op dit familiebedrijf. Schuren worden opgeknapt en er wordt nagedacht over de teelt van granen en de realisatie van een vakantieverblijf. Want het uitzicht over de es met grazende koeien, kruidenrijk grasland en houtwallen is onbetaalbaar.

Boer en burger

  • Educatie

  • Verbreding

  • Kringlooplandbouw

  • Agrarisch natuurbeheer

Op Erve Pierik kun je terecht voor boerderij-educatie. Berrie verzorgt met veel enthousiasme rondleidingen voor basisscholen. Het beeld dat kinderen, leerkrachten en ouders hebben van het boerenbedrijf komt niet altijd overeen met de werkelijkheid. Hij wil de afstand tussen boer en burger verder verkleinen door ook andere activiteiten te organiseren. De strategische ligging dicht bij Delden biedt voldoende kansen.

Boer en burger

Fam. Jansen

Dierenwelzijn hoog in het vaandel

De melkkoeien en het jongvee komen niets tekort op Erve Pierik. Ze bepalen zelf wanneer ze eten, drinken, rusten of de wei in gaan. Een renovatie van de ligboxenstal geeft nog meer bewegingsvrijheid. Geen rubberen matrassen maar een comfortabel, natuurlijk strooisel, dat regelmatig wordt ververst. Grotere drinkbakken, krachtige ventilering en beter voer vergroten het dierenwelzijn eveneens. En de op stapel staande melkrobot verlicht ook het werk voor de boer. Het geeft bovendien ruimte voor de gewenste verbreding van de bedrijfsactiviteiten.

Bodegoed

Bodegoed

Vijf eeuwen geleden gold Erve Pierik als een ‘bodegoed’. In opdracht van het Stift Munster moest de boer bodediensten verrichten.

Pierik, Perik, Peryck

Pierik, Perik, Peryck

In de afgelopen eeuwen is de naam van het erf op diverse manieren gespeld. In de volksmond wordt het Perik genoemd.
(Het jongetje rechts vooraan op de foto is de vader van oma Jansen.)

BSE

BSE

In 2001 sloeg de gekkekoeienziekte BSE hard toe. Met veel veerkracht is een nieuwe veestapel van Holstein-Friesian koeien opgebouwd.

Voor de klas

Voor de klas

Berrie volgde de lerarenopleiding. De liefde voor de koeien en de natuur deden hem besluiten om alsnog het bedrijf over te nemen.

Schöppe

Schöppe

Een karakteristieke Twickelschuur is maar liefst 100 jaar oud. Vroeger werd er graan en hooi opgeslagen, nu groeien hier kalfjes op.

Stroom van eigen staldak

Wist u dat Erve Pierik mogelijk ook uw elektriciteit levert? Net als op enkele andere Twickelbedrijven wekken zonnepanelen op staldaken stroom op die via de lokale energiecoöperatie ‘Hof van Twente op Rozen’ haar weg vindt naar de consument. De zonnestroom wordt uiteraard ook aangewend voor eigen gebruik.

Stroom van eigen staldak