Mooi en modern melkveebedrijf

Erve Veldman in Breklenkamp, nabij de grens met Duitsland, is sinds 2005 het domein van Jeroen en Angelique Groeneveld en de kinderen Melle, Wessel en Linde. Op deze fraaie locatie in het Nationaal Landschap Noordoost-Twente hebben zij het melkveebedrijf met150 koeien gemoderniseerd en uitgebreid. Voor de weidegang en de verbouw van gewassen is zo’n 70 ha grond beschikbaar, waarvan 48 ha rond de boerderij ligt. Het streven is dat Wessel een gezond, duurzaam en toekomstbestendig bedrijf over kan nemen.

Oase van rust

  • Nationaal Landschap

  • Dikke eik

  • Technologie

  • Energieneutraal

  • Weidegang

  • Samenwerking

Met historische erven, een kleinschalig coulissenlandschap en het natuurgebied Bergvennen-Breklenkampse veld heeft de omgeving veel fraais te bieden. Ideaal voor rustzoekers en natuurliefhebbers. In de zomer zien ze bij Erve Veldman de koeien in de wei staan want als het even kan lopen de dieren buiten. Jeroen speelt met het idee om een wandel/fietspad langs zijn erf aan te leggen.

Oase van rust

familie Groeneveld

Technologie is speerpunt

Technologie en duurzaamheid nemen een belangrijke plaats in op het melkveebedrijf. Een melkrobot kan drie koeien tegelijk melken, wat wel zo prettig is voor mens én dier. De warmte van de melk wordt via een wisselaar hergebruikt voor het verwarmen van water waarmee de melkrobot en de melktank schoon worden gemaakt. In de stal schuift een robot het voer in de stal aan. Op het dak liggen zonnepanelen waardoor stal en woonhuis volledig energieneutraal zijn.

Kern van de marke

Kern van de marke

Erve Veldman vormde met vier omliggen erven de kern van de marke Brecklenkamp. Via een grondruil in 1651 met de graaf van Bentheim werd Twickel eigenaar.

Landschapselementen

Landschapselementen

Jeroen helpt mee bij de instandhouding van het landschap. Hij onderhoudt houtwallen, beheert kruidenrijk grasland en verbouwt verschillende granen.

Dikke eik

Dikke eik

De eeuwenoude zomereik op het erf is met een omtrek van 590 centimeter waarschijnlijk de dikste eik die op een boerenerf staat.

Veldstal

Veldstal

De kalfjes staan in een oude veldstal op het erf die een aantal jaren geleden voor dit doel is opgeknapt.

Heft in eigen hand

Wie boert nabij een natuurgebied krijgt mogelijk te maken met beperkende maatregelen. Samen met collega-agrariërs uit de omgeving heeft Jeroen Groeneveld het heft in eigen hand genomen. Ze maken een eigen plan om in harmonie met de natuur te kunnen ondernemen. Kringlooplandbouw, duurzaamheid en samenwerking staan centraal.

Heft in eigen hand